مبلغ اقساط پلکانی وام نهضت ملی مسکن: سال اول ۶؛ سال آخر ۱۰ میلیون

مبلغ اقساط پلکانی وام نهضت ملی مسکن: سال اول ۶؛ سال آخر ۱۰ میلیون

به گزارش خبرنگار مهر، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی شنبه شب ۱۱ دی ماه در برنامه زنده تلویزیونی درباره مبلغ اقساط وام نهضت ملی مسکن گفته بود: طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات نهضت ملی مسکن ۱۸ درصد است که دولت برای ۳ دهک نخست درآمدی جامعه، نیمی از این نرخ سود را پرداخت می‌کند.

معاون وزیر راه: نیمی از سود وام نهضت ملی مسکن دهک‌های ۱ تا ۳ را دولت می‌دهد

پیش از این نیز محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده بود که با راه اندازی صندوق ملی مسکن ذیل قانون جهش تولید مسکن، دولت نیمی از سود تسهیلات نهضت ملی مسکن را برای دهک‌های یک تا ۳ درآمدی پرداخت می‌کند که درنتیجه نرخ سود این تسهیلات از ۱۸ به ۹ و مبلغ اقساط از ۷ به ۳.۵ تا ۴ میلیون تومان کاهش می‌یابد.

رستم قاسمی: مردم می‌توانند گزینه بازپرداخت پلکانی را انتخاب کنند

وزیر راه و شهرسازی همچنین از امکان پرداخت اقساط تسهیلات نهضت ملی مسکن به صورت پلکانی خبر داده بود.

منظور از پرداخت پلکانی اقساط تسهیلات مسکن، افزایش تدریجی و سالانه مبلغ اقساط است به این صورت که مبلغ اقساط وام در شرایط عادی (مثلاً ۷ میلیون تومان در هر ماه) در طول دوره بازپرداخت اقساط که برای وام نهضت ملی مسکن ۲۰ ساله است، توزیع می‌شود؛ در ماه‌های سال‌های نخست مبلغ این اقساط کمتر و در مقابل، فشار عمده مبلغ اقساط به ماه‌های سال‌های پایانی منتقل می‌شود.

عضو هیئت مدیر بانک تخصصی بخش مسکن: نرخ سود تسهیلات نهضت مسکن ۱۸ درصد است

پیش از این نیز (۲۱ آذر ماه) محمد حسن علمداری عضو هیئت مدیره بانک عامل بخش مسکن و مدیر اعتبارات این بانک، درباره مبلغ تسهیلات و رقم اقساط ماهانه آن گفته بود: تسهیلات نهضت ملی مسکن در ۴ مدل ۲۵۰، ۳۰۰، ۴۰۰ و ۴۵۰ میلیون تومان برای به ترتیب روستاها و شهرهای کوچک، شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر، کلانهشرها و تهران پرداخت می‌شود.

به گفته علمداری، رقم اقساط این ۴ مدل تسهیلات با احتساب ۳ سال زمان ساخت و ۱۷ سال دوره بازپرداخت (مجموعاً ۲۰ سال) به ترتیب ۴، ۴.۷، ۶.۳ و ۷ میلیون تومان است.

مبلغ اقساط نهضت ملی مسکن در ۴ حالت بازپرداخت ساده با سود ۱۸ درصد، پلکانی با سود ۱۸ درصد ساده، ساده با سود ۹ درصد و پلکانی با سود ۹ درصد

قسط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد، بازپرداخت ۱۷ ساله و روش اقساط ساده:

۷ میلیون و ۹۰ هزار تومان

قسط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد بازپرداخت ۱۷ ساله و روش اقساط ساده:

۴ میلیون و ۳۱۴ هزار تومان

قسط ماهانه وام ۴۵۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد، بازپرداخت ۱۷ ساله و روش اقساط پلکانی:

مبلغ قسط سال اول: ۶ میلیون و ۲۰۶ هزار تومان

قسط سال دوم: ۶ میلیون و ۳۹۳ هزار تومان

قسط سال سوم: ۶ میلیون و ۵۸۴ هزار تومان

قسط سال چهارم: ۶ میلیون و ۷۸۲ هزار تومان

قسط سال پنجم: ۶ میلیون و ۹۸۵ هزار تومان

قسط سال ششم: ۷ میلیون و ۱۹۵ هزار تومان

قسط سال هفتم: ۷ میلیون و ۴۱۱ هزار تومان

قسط سال هشتم: ۷ میلیون و ۶۳۳ هزار تومان

قسط سال نهم: ۷ میلیون و ۸۶۲ هزار تومان

قسط سال دهم: ۸ میلیون و ۹۸ هزار تومان

قسط سال یازدهم: ۸ میلیون و ۳۴۱ هزار تومان

قسط سال دوازدهم: ۸ میلیون و ۵۹۱ هزار تومان

قسط سال سیزدهم: ۸ میلیون و ۸۴۹ هزار تومان

قسط سال چهاردهم: ۹ میلیون و ۱۱۵ هزار تومان

قسط سال پانزدهم: ۹ میلیون و ۳۸۸ هزار تومان

قسط سال شانزدهم: ۹ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان

قسط سال هفدهم: ۹ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان

کل بازپرداخت: یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان

کل سود تسهیلات: یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۸۶۳ هزار تومان

قسط ماهانه وام ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد، بازپرداخت ۱۷ ساله و روش اقساط ساده:

۶ ملیون و ۳۰۲ هزار تومان

قسط ماهانه وام ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۹ درصد، بازپرداخت ۱۷ ساله و روش اقساط ساده:

۳ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان

قسط ماهانه وام ۴۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود ۱۸ درصد، بازپرداخت ۱۷ ساله و روش اقساط پلکانی:

مبلغ قسط سال اول: ۵ میلیون و ۵۱۷ هزار تومان

قسط سال دوم: ۵ میلیون و ۶۸۲ هزار تومان

قسط سال سوم: ۵ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان

قسط سال چهارم: ۶ میلیون و ۲۸ هزار تومان

قسط سال پنجم: ۶ میلیون و ۲۰۹ هزار تومان

قسط سال ششم: ۶ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان

قسط سال هفتم: ۶ میلیون و ۵۸۷ هزار تومان

قسط سال هشتم: ۶ میلیون و ۷۸۵ هزار تومان

قسط سال نهم: ۶ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان

قسط سال دهم: ۷ میلیون و ۱۹۸ هزار تومان

قسط سال یازدهم: ۷ میلیون و ۴۱۴ هزار تومان

قسط سال دوازدهم: ۷ میلیون و ۶۳۷ هزار تومان

قسط سال سیزدهم: ۷ میلیون و ۸۶۶ هزار تومان

قسط سال چهاردهم: ۸ میلیون و ۱۰۲ هزار تومان

قسط سال پانزدهم: ۸ میلیون و ۳۴۵ هزار تومان

قسط سال شانزدهم: ۸ میلیون و ۵۹۵ هزار تومان

قسط سال هفدهم: ۸ میلیون و ۸۵۳ هزار تومان

کل بازپرداخت: یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون و ۷۶۷ هزار تومان

کل سود تسهیلات: یک میلیارد و ۴۰ هزار و ۷۶۷ هزار تومان

منبع : مهر