مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از ایران به مدت سه ماه صادر شد

مجوز ترانزیت گازوئیل به افغانستان از ایران به مدت سه ماه صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظمی‌قمی نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود نوشت: در راستای تأمین نیازهای مردم افغانستان در فصل زمستان و با توجه به درخواست مقامات آن کشور از جمهوری اسلامی ایران، مجوز ترانزیت گازوئیل به کشور افغانستان از قلمروی ایران به مدت سه ماه صادر شد.

منبع : مهر