محدودیت استفاده از درهم برای واردات از چین و ۷ قلم کالا

محدودیت استفاده از درهم برای واردات از چین و ۷ قلم کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، سامانه جامع تجارت اعلام کرد، پیرو مصوبه کمیته هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری، از این پس ثبت‌سفارش تعرفه‌های ۸۵۱۷۱۳۹۰، ۸۴۷۱۳۰۲۰،۸۵۱۷۱۲۱۰،۸۵۱۷۶۲۹۰،۹۸۸۷۰۳۱۲،۸۴۷۱۷۰۹۰ و ۸۴۷۱۳۰۴۰ با نوع ارز «درهم»، ممنوع است.

همچنین ثبت‌سفارش‌های با نوع ارز درهم یا دارای ردیف تخصیص ارز با نوع ارز درهم (که فاقد تأمین ارز یا ترخیص بوده اند) با کشور مبدا / ذی‌نفع / تولیدکننده چین، تعلیق شده اند.

مالکان ثبت‌سفارش‌های فوق جهت رفع تعلیق بایستی نوع ارز ثبت‌سفارش را در سامانه جامع تجارت ویرایش کرده و در صورت وجود ردیف تخصیص ارز با نوع ارز درهم، آن ردیف را ابطال کنند و سپس با مرکز تماس سامانه‌های تجاری (۱۲۴) تماس بگیرند.