محرومیت دو ساله یک ورزشکار پارادوچرخه سواری به خاطر دوپینگ

محرومیت دو ساله یک ورزشکار پارادوچرخه سواری به خاطر دوپینگ

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از ایران نادو، شورای استیناف ستاد ملی مبارزه با دوپینگ در آخرین نشست خود بهرام سلیمانی ورزشکار رشته پارادوچرخه سواری را به مدت ۲ سال محروم کرد.

نمونه این ورزشکار در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۱در محل اردوی تیم ملی پارا دوچرخه سواری در تهران اخذ گردیده که آزمایشگاه مرجع کلن آلمان وجود ماده “تریامترن” از گروه S۵ فهرست ممنوعه را در نمونه وی گزارش کرده است.

گفتنی است شورای صدور رای ایران نادو در تاریخ ۱۳ شهریورماه حکم محرومیت این ورزشکار را صادر کرده بود، اما با توجه به درخواست وی برای استیناف و بررسی مدارک ارایه شده وی در شورای استیناف ایران نادو، حکم اولیه تایید و ابلاغ گردیده است.

با حکم ایران نادو، بهرام سلیمانی از تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ لغایت ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ از فعالیت در تمامی حوزه های ورزش محروم گردیده است.