مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها منصوب شد

مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی وزیر ورزش و جوانان احمد نامنی به عنوان مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این آرش فرهادیان این مسوولیت را برعهده داشت که بعد از کنار گذاشتن محمد پولادگر از معاونت ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان، فرهادیان نیز که با پولادگر به وزارت ورزش آمده بود، توسط وزیر ورزش کنار گذاشته شد.

مدیرکل امور مشترک فدراسیون‌ها منصوب شد