مسافران خارجی نیازی به ارائه کارت واکسن ندارند

مسافران خارجی نیازی به ارائه کارت واکسن ندارند

مسافران خارجی نیازی به ارائه کارت واکسن ندارند

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت گفت: باتوجه به اعلام سازمان جهانی مبنی بر خروج از وضع اضطراری، مسافران خارجی نیازی به ارائه کارت واکسن و آزمایش pcr ندارند.