مشخص شدن تیم‌های صعود کننده به مرحله نهایی لیگ تکواندوی زنان

مشخص شدن تیم‌های صعود کننده به مرحله نهایی لیگ تکواندوی زنان

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، دیدارهای هفته ششم و هفتم (پایانی) و معوقه هفته اول تا سوم از مرحله نخست رقابت‌های گروه اول و دوم، هفدهمین دوره لیگ تکواندو زنان “جام کوثر” «یادواره شهیده شاخص ورزش کشور بانو شیرین روحانی راد» روزهای پنجشنبه و جمعه (14 و 15 بهمن ماه) در فدراسیون تکواندو برگزار می‌شود تا هشت تیم صعودکننده به مرحله پایانی مشخص شوند.

هشت تیم آترا، اوج، باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ)، پایگاه سلامتی رها، هیئت تکواندو استان خوزستان، هیئت تکواندو استان کرمانشاه، هیئت تکواندو استان مازندران و هیئت تکواندو دورود در گروه اول و تیم‌های آینده سازان لوازم خانگی کن، شرکت رهنما تجارت آراز امین (رتاآ)، لوازم خانگی کن، لوکس شمشیری یاس، هیئت تکواندو استان فارس، هیئت تکواندو استان قم، هیئت تکواندو استان کرمان و هیئت تکواندو استان هرمزگان در گروه دوم قرار دارند.

برنامه رقابت‌ها به شرح زیر است:

گروه اول

هفته ششم//
تیم اوج – تیم پایگاه سلامتی رها
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم هیئت تکواندو دورود
تیم هیئت تکواندو استان مازندران – تیم هیئت تکواندو استان کرمانشاه
تیم آترا – تیم هیئت تکواندو استان خوزستان

هفته هفتم//
تیم اوج – تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ)
تیم پایگاه سلامتی رها – تیم هیئت تکواندو استان کرمانشاه
تیم هیئت تکواندو دورود – تیم هیئت تکواندو استان خوزستان
تیم هیئت تکواندو استان مازندران – تیم آترا

دیدار معوقه هفته چهارم//
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم هیئت تکواندو استان کرمانشاه

دیدارهای معوقه هفته پنجم//
تیم هیئت تکواندو استان خوزستان – تیم هیئت تکواندو استان کرمانشاه
تیم باشگاه فتح صدر البرز (رتاآ) – تیم آترا

گروه دوم

هفته ششم//
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم هیئت تکواندو استان هرمزگان
تیم هیئت تکواندو استان قم – تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین(رتاآ)
تیم لوازم خانگی کن – تیم هیئت تکواندو استان فارس
تیم هیئت تکواندو استان کرمان – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن

هفته هفتم//
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم هیئت تکواندو استان قم
تیم هیئت تکواندو استان هرمزگان – تیم هیئت تکواندو استان فارس
تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین(رتاآ) – تیم آینده سازان لوازم خانگی کن
تیم لوازم خانگی کن – تیم هیئت تکواندو استان کرمان

دیدار معوقه هفته چهارم//
تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین(رتاآ) – تیم هیئت تکواندو استان کرمان
تیم لوکس شمشیری یاس- تیم لوازم خانگی کن

دیدار معوقه هفته پنجم//
تیم لوکس شمشیری یاس – تیم شرکت رهنما تجارت آراز امین(رتاآ) 
تیم هیئت تکواندو استان قم – تیم هیئت تکواندو استان کرمان
تیم هیئت تکواندو استان هرمزگان – تیم لوازم خانگی کن

انتهای پیام/

منبع : تسنیم