مصرف بیش از ۱۸۰ تن گاز مایع در خراسان رضوی

مصرف بیش از ۱۸۰ تن گاز مایع در خراسان رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قائمی طلب اظهار کرد: مصرف گاز مایع در شهرهایی که دچار مشکل ناترازی گاز شده‌اند، در تربت جام ۶۵ تن، تایباد ۲۵ تن، نیشابور ۷۰ تن و در ناحیه مرکزی مشهد ۲۱ تن بوده است.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان رضوی افزود: مصرف نفت سفید در ناحیه مرکزی مشهد ۳۰ هزار لیتر و ۲۱ تن گاز مایع نیز ۱۹۰۰ سیلندر بوده است.

قائمی‌طلب ادامه داد: در تایباد ۷۵ هزار لیتر نفت سفید و ۲۵ تن گاز مایع، معادل ۲۳۰۰ سیلندر و در نیشابور نیز ۱۸ هزار لیتر نفت سفید و ۷۰ تن گاز مایع، معادل ۶۴۰۰ سیلندر مصرف شده است.