مصوبه امکان ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن به وزارت راه ابلاغ شد

مصوبه امکان ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن به وزارت راه ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیئت دولت در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب اردیبهشت ۸۸ را به وزارت خانه های راه، اقتصاد، صمت، تعاون، بهداشت، کشور و دفاع و همچنین سازمان برنامه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.

در این آیین نامه جدید اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس میزان متوسط تقاضای هر استان در سامانه طرح های حمایتی مسکن و بر اساس شاخص هایی چون نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و متوسط تعداد افراد خانوار تعیین می شود.

همچنین بر اساس اصلاحیه آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی، مردان مجرد بالای ۴۵ سال و بیماران خاص (آقایان مجرد) که وزارت بهداشت تأیید کند بدون در نظر گرفتن شرط سنی برای این بیماران، می توانند در طرح های حمایتی مسکن ثبت نام کنند.

از دیگر تغییرات جدید این آیین نامه، در نظر گرفته شدن متقاضیان ساکن شهر تهران همانند دیگر متقاضیان استان تهران است.

همچنین امکان واگذاری اراضی دولتی به ساکنان شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بر اساس ضوابطی که وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد می دهد و شورای عالی مسکن آن را تصویب می کند، فراهم شده است.

ضمن اینکه به آسیب دیدگان از سوانح طبیعی در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر، زمین به صورت انفرادی و در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر به صورت گروهی و حداقل ۳ خانوار به بالا واگذار می شود که این افراد مشمول می توانند با ۳۰ درصد تخفیف از قیمت کارشناسی روز و فروش اقساطی با بازپرداخت ۱۵ ساله این اراضی را دریافت کنند.

مصوبه امکان ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن به وزارت راه ابلاغ شد

مصوبه امکان ثبت نام مجردها در نهضت ملی مسکن به وزارت راه ابلاغ شد

منبع : مهر