ملی پوشان اعزامی به مسابقات پرورش اندام قهرمانی آسیا مشخص شدند

ملی پوشان اعزامی به مسابقات پرورش اندام قهرمانی آسیا مشخص شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، اردوی بازبینی نفرات منتخب کمیته فنی از مسابقات انتخابی تیم ملی در کرمانشاه در رشته های فیزیک، ماسکولار، فیزیک کلاسیک، بادی کلاسیک و بادی بیلدینگ امروز برگزار شد.

در نهایت با نظر کمیته فنی، ملی پوشان اعزامی به مسابقات قهرمانی آسیا ٢٠٢٢ قرقیزستان به شرح زیر اعلام شد:

فیزیک:
ناصر خدامی ١٧١ سانتی متر
علیرضا هادی زاده ١٧٣ سانتی متر
محمود بیات ١٧۶ سانتی متر
محسن عزیزی ١٧٩ سانتی متر
حمیدرضا مرنگی ١٨٢ + سانتی متر

ماسکولار:
محمد متین سیروسی ١٧۵ + سانتی متر

فیزیک کلاسیک:
یزدان رحمتی و ایوب حسینی ١٧۵ سانتی متر
فرهاد صالحی ١٨٠ سانتی متر

بادی کلاسیک:
اسماعیل شهرابی ١٧١ سانتی متر
سید محمد کریمی ١٧۵ سانتی متر
حمید ابوالحسنی ١٨٠- سانتی متر
خالص حقیقی ١٨٠+ سانتی متر

بادی بیلدینگ:
کیوان الفتی ٧٠ کیلوگرم
محمد ترک زاده ٧۵ کیلوگرم
شهریار شول ٨٠ کیلوگرم
محمد خبازیان ٨۵ کیلوگرم
امیرحسین محمدی ٩۵ کیلوگرم
محمد نوروزی ١٠٠ کیلو گرم
مسعود قدیریان ١٠٠+ کیلوگرم

منبع : مهر