ملی پوشان ایران حریفان خود را شناختند/ آغاز مبارزات از صبح یکشنبه

ملی پوشان ایران حریفان خود را شناختند/ آغاز مبارزات از صبح یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی آسیا روزهای ۲۰ و ۲۱ فروردین ماه در شهر آستانه کشور قزاقستان برگزار می شود. نتایج قرعه کشی نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۵۵ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، پویا دادمرز پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده مبارزه میان تایگاه اونیشی از ژاپن و مصطفی الکوادی از اردن می رود.

در وزن ۶۰ کیلوگرم که ۱۱ شرکت کننده دارد، مهدی محسن نژاد پس از استراحت در دور اول، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با برنده مبارزه میان یرنور فیداخمتوف از قزاقستان و هوانگ از چین تایپه کشتی می گیرد.

در وزن ۶۳ کیلوگرم که با حضور ۹ نفر برگزار می شود، ایمان محمدی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده مبارزه میان نیراج از هند و داستان کادیروف از قرقیزستان می رود.

در وزن ۶۷ کیلوگرم که ۱۱ نفر حضور دارند، رضا عباسی پس از استراحت در دور نخست در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف نوباتوف از ترکمنستان می رود.

در وزن ۷۲ کیلوگرم که با حضور ۱۳ نفر برگزار یم شود، سجاد ایمن طلب پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با برنده کشتی میان ویکاس از هند و جی یئون لی از کره جنوبی مبارزه می کند.

در وزن ۷۷ کیلوگرم که ۱۲ نفر حضور دارند، امین کاویانی نژاد در دور نخست به مصاف ساجان از هند می رود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با ریو لیو از چین مبارزه می کند.

در وزن ۸۲ کیلوگرم که ۱۱ نفر شرکت کرده اند، علیرضا مهمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با برنده مبارزه میان سی جین یانگ از کره جنوبی و هالیشان باهیجیانگ از چین کشتی می گیرد.

در وزن ۸۷ کیلوگرم که ۱۰ شرکت کننده دارد، ناصر علیزاده پس از استراحت در دور اول، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف برنده دیدار میان ماساتو سومی از ژاپن و سید اسلام الدین اویلیکوف از ترکمنستان می رود.

در وزن ۹۷ کیلوگرم که ۱۰ نفر حضور دارند، مهدی بالی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف یوتا نارا از ژاپن می رود.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم که با حضور ۱۲ نفر برگزار می شود، امین میرزازده پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم و در مرحله یک چهارم نهایی با برنده کشتی میان سوتا اوکومورا از ژاپن و مین سئوک کیم از کره جنوبی مصاف می دهد.

برنامه مبارزات نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۰ فروردین ماه:
ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

دوشنبه ۲۱ فروردین ماه:
ساعت ۹:۰۰ تا ۱۲:۳۰: مسابقات مقدماتی و شانس مجدد اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲،‌۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰: مسابقات فینال و رده بندی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲،‌۸۲ و ۹۷ کیلوگرم کشتی فرنگی