ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به استان های لرستان و کرمانشاه

ممنوعیت ورود خودروهای شخصی به استان های لرستان و کرمانشاه

سردار حسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هموطنان با خودروهای شخصی هم به سمت مرزها مراجعه نکنند.

رئیس پلیس راه گفت: در استان‌های لرستان و کرمانشاه از ورود خودروهای شخصی جلوگیری می‌شود.

وی بیان کرد: به هیچ عنوان به خودروهای شخصی اجازه داده نمی‌شود تا به سمت مرزها حرکت کنند.

منبع : مهر