مهارت آموزی سربازان اولویت نیروهای مسلح

مهارت آموزی سربازان اولویت نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار موسی کمالی، مشاور عالی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان در ارتباط با برنامه روی خط خبر گفت: سربازی یکی از ارکان دفاعی و امنیتی کشور است و سربازان مدافعان امنیت کشور هستند از این رو یکی از اولویت‌های نیروهای مسلح توانمند سازی سربازان برای آمادگی بازار کار و اشتغال است.

کمالی افزود: در این راستان قرارگاهی تحت عنوان ” قرارگاه مرکزی مهارت آموزی ” در ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شده است که مشابه آن در همه نیروهای مسلح از جمله ارتش، سپاه، ناجا، و وزارت دفاع تشکیل شده است.

مشاور عالی فرمانده قرارگاه مهارت آموزی سربازان گفت: این قرارگاه با همکاری نیروهای مسلح و سازمان‌هایی همچون وزارت کار، سازمان فنی و حرفه‌ای، وزارت آموزش و پرورش، وزارت جهاد کشاورزی، و سایر وزارتخانه‌هایی که به نحوی با مسئله مهارت آموزی جوانان ارتباط دارند تشکیل شده است.

کمالی افزود: در این قرارگاه ساز و کاری بر اساس یک نقشه راه تعیین شده است که این نقشه راه در ۱۵ لایه پیش بینی شده است و دارای ۵۴ شاخص و ۲۰۰ برنامه است تا از این طریق سربازان علاوه بر بحث دفاعی و امنیتی در دوران سربازی مهارت و کاری را نیز بیاموزند.

منبع : مهر