مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان آذر تمدید شد

مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان آذر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قمری، دبیر کمیته اقدام ارزی در نامه‌ای به سازمان‌های صمت سراسر کشور از تمدید مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ خبر داده است.

مطابق این نامه صادرکنندگانی که در سال ۹۸ صادرات داشته‌اند و اقدام به رفع تعهدات ارزی خود نکرده‌اند، تا پایان آذرماه سال جاری می‌توانند برای رفع تعهدات خود اقدام کنند.

مهلت رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۹۸ تا پایان آذر تمدید شد

منبع : مهر