مه گرفتگی، باران و تاریکی شب کار جستجو را سخت کرده است

مه گرفتگی، باران و تاریکی شب کار جستجو را سخت کرده است

به گزارش خبرنگار جامعه مهر، پیرحسین کولیوند درخصوص آخرین وضعیت جستجو برای افتن بالگرد رئیس جمهور گفت: تیم‌های عملیاتی و تخصصی هلال احمر همچنان مشغول جستجو هستند.

وی افزود: نقاطی که از سوی دو خلبان بالگردهای دیگر به عنوان نقاط احتمالی معرفی شده بود بررسی شده است.

کولیوند درخصوص شرایط جستجو گفت: مه گرفتگی، باران و تاریکی شب کار جستجو را سخت کرده است.