موسسه غیر قانونی مرتبط با سفارتخانه‌های غربی تعطیل شد

موسسه غیر قانونی مرتبط با سفارتخانه‌های غربی تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه یک مرکز غیر قانونی مرتبط با سفارتخانه‌های کشورهای غربی در تهران مهر و موم شد.

مرکز یاد شده که تحت عنوان «کوشک رزیدنسی» و بدون دارا بودن هیچ‌گونه مجوزی فعالیت می‌کرد، به دستور مقام قضائی تعطیل شد.

این مؤسسه غیر قانونی تحت لوای «اقامتگاه هنری» مأموریت‌های چند سفارتخانه غربی، در دعوت، اسکان و تشکیل شبکه‌های به اصطلاح هنری را عهده دار بود که به دلیل فقدان مجوز و انجام فعالیت‌های سوال بر انگیز تحت پیگرد قضائی قرار گرفت.

منبع : مهر