میزان تسهیلات قرض الحسنه بانک پارسیان نامعلوم است

میزان تسهیلات قرض الحسنه بانک پارسیان نامعلوم است

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون بانکداری اسلامی، تسهیلات قرض‌الحسنه نوعی از عقود بانکداری اسلامی است که در آن بانک باید برای نیازهای فرد قرض گیرنده وام دهد و در این نوع وام دادن، کسب سود برای بنگاه بانکداری موضوعیتی ندارد، بانک‌ها وظیفه دارند بخشی از تسهیلات خود را به قرض‌الحسنه تخصیص دهد تا مردم برای نیازهایی مانند ازدواج، درمان بیماری، خرید مسکن و احتیاجات ضروری استفاده کنند.

آخرین صورت مالی که بانک پارسیان در انتهای آذر ماه ۱۴۰۲ منتشر کرده و مربوط به پایان آذر ماه است نشان می‌دهد کل تسهیلات این بانک برابر است با:

سپرده‌های بانک پارسیان چقدر است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد طبق صورت مالی ۹ ماه بانک پارسیان، سپرده‌های کوتاه مدت این بانک در پایان آذر ماه سال جاری به عدد ۴۷ هزار و ۴۳ میلیارد تومان رسیده است.

سپرده‌های کوتاه مدت ویژه نیز تنها ۱۱۶ میلیارد تومان است، سپرده‌های بلند مدت بانک ۱۴۵ هزار و ۱۱ میلیارد تومان است، جمع سپرده‌های هزینه زا این بانک که بابت آن سود پرداخت می‌کند به عدد ۱۹۲ هزار و ۱۷۵ میلیارد تومان رسیده است.

اما این بانک ۵۵ هزار و ۹۸۷ هزار تومان سپرده غیر هزینه زا یا همان قرض الحسنه در اختیار دارد.

سپرده‌های ارزی این بانک نیز مبلغ ۲۳ هزار و ۶۵۴ میلیارد تومان است، جمع سپرده‌های این بانک اعم از قرض الحسنه، هزینه زا و ارزی به میزان ۲۷۱ هزار و ۸۱۷ میلیارد تومان رسیده است.

تسهیلات به چه کسانی پرداخت شده است؟

از تسهیلات قرض الحسنه این بانک آماری در کدال منتشر نشده ولی تسهیلات ارائه شده به ۳ بخش؛ تسهیلات اعطایی دولتی، تسهیلات اعطایی غیردولتی و به صورت ریالی، تسهیلات اعطایی غیر دولتی و به صورت ارزی.

جالب است بدانید که بیشترین تسهیلات به اشخاص غیر دولتی و به صورت ارزی ارائه شده است، ۱۰۲ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان این نوع تسهیلات بوده است. یعنی این بانک ۳۸ درصد از تسهیلات را به صورت ارزی پرداخت کرده است.

بعد از این نوع تسهیلات غیردولتی و به صورت ریالی است که به میزان ۸۴ هزار و ۷۱۴ میلیارد تومان بوده است، ۳۱ درصد تسهیلات از کل منابع سپرده‌ها نیز به این بخش تخصیص یافته است.

تسهیلات دولتی نیز تنها ۱۸۸ میلیارد تومان بوده که قابل توجه نیست.

با جمع این منابعT این بانک ۷۰ درصد سپرده‌های خود را تسهیلات پرداخت کرده است، اگر از ۵۵ هزار میلیارد تومان حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان این بانک صرف تسهیلات قرض الحسنه کرده باشد که آمار مشخصی از تسهیلات قرض الحسنه در سامانه کدال نیست در نتیجه این بانک حدود ۱۷ درصد نسبت به کل منابع وام پرداخت کرده است.