نام نویسی سه کاندیدای دیگر برای ریاست فدراسیون جانبازان

نام نویسی سه کاندیدای دیگر برای ریاست فدراسیون جانبازان

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه نام نویسی از کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان، امیر ماندگارفرد، محمدرضا میرزایی و داوود حیدری برای تصدی پست ریاست فدراسیون ثبت نام کردند.

با نام نویسی این سه نفر تعداد متقاضیان ریاست در فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توان یابان به ۱۲ نفر رسید.

حمید علی صمیمی، هادی رضایی، حسین رضازاده، امین اله مانی، علی کشفیا، عباس باغستانی، جلیل کوهپایه زاده، محمدرضا رحیمی و مصطفی الهی نسب متقاضی ریاست شده بودند.

همچنین جواد حردانی، علی تقی پور، نقی مهدوی، منصور ع نم نم و ابراهیم نصیری افرادی هستند که برای تصدی پست هیأت رئیسه فدراسیون ثبت نام کرده اند.