نجات ۷هزار هکتار از باغات تهران و البرز با تامین‌آب

نجات ۷هزار هکتار از باغات تهران و البرز با تامین‌آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب منطقه‌ای تهران، خشکسالی‌های پی‌درپی سالهای اخیر و کاهش ذخیره مخازن سدهای پنجگانه تهران و از طرفی اولویت تأمین آب شرب، امکان رهاسازی آب برای بخش کشاورزی حتی باغات وجود نداشت که با همراهی مردم در صرفه جویی امکان تأمین یک دوره آب مورد نیاز باغات شهرستان‌های استان تهران و البرز فراهم شد.

بارش‌های رخ داده در خردادماه سال جاری قسمتی از نیاز آبی باغات مذکور را مرتفع کرد؛ همچنین با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با شرکتهای آب و فاضلاب دو استان، شرکت آب منطقه‌ای البرز و نیز شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و تشکیل کارگروه‌های استانی در تهران و البرز و تعامل با ادارات جهاد کشاورزی بخش دیگری از نیاز آبی باغات از محل پساب تصفیه خانه‌های موجود و همچنین چاه‌های کشاورزی تأمین شد.

همدلی مردم و صرفه جویی در مصرف موجب شد تا شرکت آب منطقه‌ای تهران با هماهنگی‌های بعمل آمده با مسئولین ذیربط، برنامه ریزی لازم جهت تأمین آب یک دوره آبیاری باغات را انجام داده و از تاریخ هشتم تا بیستم مردادماه جاری رهاسازی آب از سد مخزنی امیرکبیر به منظور سیراب نمودن باغات عملیاتی شد.