نرخ رهن در بازار تهران؛ رهن مسکن در محله شادآباد ۵۸۰ میلیون تومان

نرخ رهن در بازار تهران؛ رهن مسکن در محله شادآباد ۵۸۰ میلیون تومان

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین محورهای زندگی بشریت حول مسئله مسکن عنوان شده و با توجه به اهمیت بازار مسکن در کشور به دلیل ارتباط مستقیم با وضعیت معیشت و رفاه زندگی مردم، خبرگزاری مهر قصد دارد در سلسله گزارش‌هایی قیمت خرید، رهن و اجاره واحدهای مسکونی در مناطق مختلف تهران را به صورت مجزا بررسی کند.

در گزارش‌های متعدد اخیر با توجه به افزایش قیمت مسکن در پایان سال (۱۴۰۲)، به بررسی وضعیت نرخ رهن و اجاره «منطقه ۱۳» و «منطقه ۱۴» و «منطقه ۱۵» و «منطقه ۱۶» و «منطقه ۱۷» پرداختیم؛ حال قصد داریم در گزارش پیش رو نرخ رهن و اجاره مسکن در «منطقه ۱۸» تهران را بررسی کنیم.

یک آپارتمان ۱۱۰ متری دوخوابه در منطقه ۱۸ محله «تولید دارو» تهران با پرداخت ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و کرایه ماهیانه ۱ میلیون تومان قابل اجاره و این واحد ساخت (۱۳۹۹) است.

همچنین برای رهن کامل یک واحد آپارتمان ۸۵ متری دوخوابه، ۲ سال ساخت در منطقه ۱۸ محله «شهرک فردوس» تهران، نیازمند ۶۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۰۰ هزار تومان اجاره خواهید بود.

قیمت خرید واحدهای دیگر در «منطقه ۱۸ تهران» را در جدول زیر بررسی کنید؛

محله و خیابان (منطقه ۱۸) متراژ ساختمان قیمت اجاره (تومان) قیمت رهن (تومان)
ابراهیم‌آباد ۶۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
بهداشت ۷۸ ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تولید دارو ۸۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
خلیج‌فارس ۸۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
سعید آباد ۹۰ _ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شاد آباد ۸۵ _ ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک امام خمینی (ره) ۷۵ ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک فردوس ۸۵ ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک مسلمین ۷۳ ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شهرک ولیعصر ۷۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
کوی هفدهم شهریور ۸۵ _ ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰
یافت‌آباد جنوبی ۸۵ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰