نرخ سود وام مسکن مهر در چه صورت ۱۸ درصد محاسبه می‌شود؟

نرخ سود وام مسکن مهر در چه صورت ۱۸ درصد محاسبه می‌شود؟

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس جزو ۴ بند الف تبصره ۱۱ لایحه بودجه ۱۴۰۱، مالکان واحدهای تکمیل شده مسکن مهر که دارای خدمات زیربنایی هستند موظفند تا پایان خرداد ۱۴۰۱ برای دریافت دفترچه اقساط مسکن مهر و تبدیل به فروش اقساطی کردن این تسهیلات به شعب بانک عامل بخش مسکن مراجعه کنند.

بانک تخصصی بخش مسکن مجاز است در صورت عدم مراجعه مالکان واحدهای مسکن مهر، نسبت به دریافت اقساط این تسهیلات با نرخ سود ۱۸ درصد و تغییر نرخ سود از یارانه‌ای به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار اقدام کند.

منبع : مهر