نظارت بهداشتی بر تولید فرآورده‌های غذایی در کارگاه‌های سنتی

نظارت بهداشتی بر تولید فرآورده‌های غذایی در کارگاه‌های سنتی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعظیم بهفر گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور بازوهای اجرایی معاونت غذا و دارو هستند که در هر یک از این دانشگاه‌ها این معاونت مستقر بوده و نسبت به بررسی و بازرسی مراکز عمده توزیع فرآورده‌های سلامت محور اقدام می‌کنند.

وی افزود: در صورت مشاهده تولید بدون مجوز یا واردات فاقد آن پس از توقیف محصول یا کالا، صاحب آن نیز به مراجع قضائی معرفی و تا حصول نتیجه، پرونده پیگیری می‌شود.

بهفر ادامه داد: این اداره کل در هر مرکز تولید فرآورده‌های غذایی مسئول فنی را به عنوان نماینده خود دارد که کنترل کیفیت کالاها را به عهده دارد لذا چنانچه تخلفی صورت بگیرد ضمن پیگیری موضوع از مسئول فنی به عنوان نماینده ما، با صاحب کارخانه نیز برخورد صورت می‌گیرد و از عرضه محصول در سطح عرضه جلوگیری می‌شود.

وی همچنین در خصوص نظارت بر کارگاه‌های کوچک که تعدادشان در کشور هم رو به افزایش است، بیان داشت: کارگاه‌های سنتی دارای شناسه نظارت کارگاهی هستند که کالاهای خودشان را به آزمایشگاه‌های مورد تأیید سازمان غذا و دارو ارائه می‌دهند و چون فعالیت قانونی دارند در نظارت‌های ما رصد می‌شوند و با لحاظ شرایط قابل اعتماد مردم هستند.