نظام بانکی سوئیس از یک قدمی بحرانی بزرگ عبور کرد

نظام بانکی سوئیس از یک قدمی بحرانی بزرگ عبور کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، یک نهاد بانکی سوئیسی معتقد است اگر دولت سوئیس اجازه می‌داد که بانک کردیت سوئیس که اخیراً توسط بانک UBS تملک شد، ورشکست شود، تبعات جدی برای این کشور به بار می‌آمد. از جمله این عواقب می‌توانست خروج گسترده پول از این بانک‌ها این کشور باشد.

بانک کردیت سوئیس در یک قدمی ورشکستگی بود و نهاد FINMA اعلام کرده تملک کردیت سوئیس به دولت این کشور این امکان را داد که از یک بحران بزرگ اقتصادی بگریزد.

نکته اصلی ماجرا این است که همین خارج کردن گسترده نقدینگی از سوی مشتریان پاشنه آشیل دو بانک سیلیکون ولی و سیگنچر آمریکا بود و آنها را به قهقهرا برد، به گونه‌ای که بانک بزرگ سیلیکون اما به دلیل خارج کردن نقدینگی از سوی مشتریان و نداشتن پول کافی برای پس دادن سپرده آنها به فاصله ۴۸ ساعت ورشکست شد.