نفوذ و کودتا ابزار نظام سلطه برای سرکوب اراده کشورهای مستقل است

نفوذ و کودتا ابزار نظام سلطه برای سرکوب اراده کشورهای مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی ضمن اشاره به سالروز کودتای ۲۸ مرداد نوشت: بازخوانی کودتای ۲۸ مرداد نشان می‌دهد که واکنش استعمار قدیم و نوین به گرایشات آزادیخواهانه و استقلال‌طلبانه ملت‌ها از یک مدل ثابت پیروی می‌کند و ارتباطی با کیفت دولت‌های مستقر ندارد.

وی افزود: نفوذ، کودتا، تحریم اقتصادی، جنگ سخت و نرم، ابزار نظام سلطه برای سرکوب اراده کشورهای مستقل است.