نقش زنان در ارتقای فرهنگ ترافیک

نقش زنان در ارتقای فرهنگ ترافیک

به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال هادیانفر در حاشیه همایش بانوان فرهنگ ترافیک در جمع خبرنگاران گفت: یکی از عوامل مؤثر در کاهش تصادفات عامل انسانی است و پلیس فرار از سال ۸۵ برنامه ریزی در زمینه انضباط ترافیکی را آغاز کرده است.

وی افزود: طرح فرهنگیار ترافیک به صورت مستمر در حال اجرا است و طرح‌های این چنینی حدود ۱۸ درصد در کاهش تصادفات و تخلفات نقش داشته است.

هادیانفر با اشاره به اینکه طرح بانوان فرهنگیار از سال ۹۸ در کشور اجرا شده گفت: ۴۹ درصد از ۵۱ میلیون افرادی که گواهینامه در کشور دارند یا کاربر ترافیک اند زنان هستند لذا اجرای طرح‌هایی مانند بانوان فرهنگیار ترافیک در کاهش تصادفات بسیار حائز اهمیت است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اینکه همکاری دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش در جهت تحقق بهتر نتایج این طرح‌ها بسیار حائز اهمیت است، گفت: در حال حاضر بیش از ۲۵۰ هزار زن عضو بانوان فرهنگیان ترافیک هستند و امیدواریم که با فراهم شدن بسترهای مجاز جهت عضویت در این طرح‌ها آمار افراد شرکت کننده در این طرح بیشتر شود.

وی گفت: در حال حاضر علاقه من آن می‌توانند با مراجعه به بخش معاونت اجتماعی پلیس راهور فراجا در استان‌ها و شهرستان‌ها نسبت به عضویت در طرح بانوان فرهنگیار ترافیک اقدام کنند و به زودی هم اپلیکیشنی در این زمینه توسط پلیس راهور در اختیار شهروندان قرار می‌گیرد تا ارتباط دوسویه نیز برقرار شود