نقص فنی، قطار قم- مشهد را حدود هشت ساعت در سرما متوقف کرد

نقص فنی، قطار قم- مشهد را حدود هشت ساعت در سرما متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی نصیری ورگ اظهار کرد: قطار قم- مشهد ساعت ۴:۲۰ بامداد پنجشنبه در ایستگاه فریمان به دلیل برودت شدید هوا و نقص فنی در سیستم ترمزها متوقف شد. سامانه گرمایشی قطار برخلاف برخی ادعاها فعال است و پس از اطلاع از این نقص فنی لوکوموتیو کمکی از مشهد به محل اعزام شد.

مدیر کل راه آهن خراسان بیان کرد: واگن‌های این قطار مسافربری ۲ قسمت شده و بخشی از مسافران با لوکوموتیو به مشهد اعزام و بخش دیگر واگن‌ها با لوکوموتیو قطار اصلی در حال رفع نقص ترمز هستند که پس از رفع مشکل و تأمین ایمنی به مشهد می آیند.

وی گفت: برودت شدید هوا قدری بر کیفیت خدمات تأثیر گذاشته ولی مسیرهای ریلی استان باز و ایمنی تردد در مسیرها تأمین است.

مسافران قطار در سرما مانده قم-مشهد بها بلیت خود را پس بگیرند

در همین رابطه، معراجی فر، مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان اظهار کرد: مسافران قطار قم- مشهد که به دلیل نقص فنی ساعاتی در ایستگاه فریمان متوقف بودند می‌توانند بها بلیت خود را به طور کامل دریافت کنند.

مدیر روابط عمومی راه آهن خراسان بیان کرد: این قطار از ساعت ۴:۲۰ بامداد در ایستگاه فریمان به دلیل برودت هوا دچار نقص فنی شده بود اما مسافران در دو بخش با قطار اصلی و اعزام لوکوموتیو کمکی از مشهد وارد ایستگاه راه آهن مشهد شدند.