نمادهای قدرتمند بورس ۲۰ آذر ۱۴۰۲

نمادهای قدرتمند بورس ۲۰ آذر ۱۴۰۲

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کل امروز وضعیت متعادلی داشته ولی تعداد نمادهای منفی نیز زیاد بوده و ۳۱۷ نماد منفی و ۲۷ نماد نیز صف فروش بودند، نمادهای پرتقاضای امروز عبارتند از:

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ در هر سهم
کرومیت، ثغرب، ورنا، شاروم، کرمان، خکرمان

بیشترین برآیند ورود پول‌های بزرگ به نسبت ارزش معاملات هر سهم
چخزر، ثغرب، خشرق، بالاس، ورنا، شاروم

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
وآفری، چخزر، کتوسعه، شاروم، وملی، توریل

بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ۳ ماهه
شاروم، فلوله، شپاکسا، وملی

بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
کرومیت، ثرود، شاروم، آسیاتک، بالاس