همتی و محسن هاشمی از بانیان وضع موجود هستند

همتی و محسن هاشمی از بانیان وضع موجود هستند

محمد صفایی دلویی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهارداشت: همتی رئیس (وقت بانک مرکزی) و محسن هاشمی (رئیس وقت شورای اسلامی تهران) در حقیقت بانیان وضع موجود هستند و هشت سال کشور را معطل اقدامات خود قرار دادند و حتی آب مردم را وابسته به مذاکرات برجام می‌دانستند.

وی ادامه داد: امروز که با تلاش‌های دولت سیزدهم گشایش‌هایی در حوزه دیپلماسی کشور ایجاد شده و ایران به عضویت دائم پیمان شانگهای در آمده و ارتباطات و تعاملات منطقه‌ای و صادرات غیر نفتی کشور افزایش یافته است، افرادی مانند همتی و محسن هاشمی که به نوعی احساس ناکامی می‌کنند بر دامنه حملات خود بر علیه دولت سیزدهم افزوده اند.

رئیس مجمع نمایندگان مردم استان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی گفت: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هیچ فعالیت مؤثری در زمینه‌های رفع مسائل و مشکلات مردم در عرصه‌های مختلف و از جمله اقتصادی انجام نشد و مسؤولان این دولتها نتوانستند گره‌ی از تنگناهای مردم باز کنند.

صفایی اظهار داشت: ظریف وزیر امور خارجه دولت‌های یازدهم و دوازدهم نیز به صراحت عنوان کرد که امضای “جان کری “در مذاکرات برجام یک نوع تضمین است، در حالیکه هیچکدام از این امضاها تضمین به شمار نمی‌رود.

وی تصریح کرد: در دولتهای یازدهم و دوازدهم قدم از قدم برای رفع مسائل و مشکلات کشور بر نداشته شد و کشور به طور کامل طی هشت سال متوقف شده بود و رشد اقتصادی ایران در این مدت منفی بود.

وی در زمیه نگرش حزب کارگزاران و دولتهای یازدهم و دوازدهم به معیشت طبقه متوسط و پایین جامعه هم گفت: این دولتها مخالف عدالت اجتماعی بودند و این عدالت را در تعارض با پیشرفت می‌دانستند به همین دلیل توجهی به طبقات محروم جامعه نداشتند.

نماینده مردم گناباد و بجستان در مجلس شورای اسلامی گفت: از جمله تبعات عملکرد دولت روحانی افزایش ۶۰۰ درصدی قیمت ارز ترجیحی بود.

وی بیان کرد: سیاست ارز ترجیحی که در دولت روحانی دنبال شد، در واقع تأمین کننده منافع تاجر پیشه‌ها و رانت خواران بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانیان وضع موجود که سر منشأ چالش‌های کنونی کشور هستند با کم رنگ کردن دستاوردهای دولت سیزدهم در مبارزه با فساد و رانت به نوعی به دنبال پوشاندن بی هنری‌های خود در گذشته هستند.