هواشناسی خوزستان هشدار نارنجی صادر کرد

هواشناسی خوزستان هشدار نارنجی صادر کرد

مدیر کل هواشناسی خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر با توصیف وضعیت جوی مورد انتظار گفت: وقوع پدیده مه یا مه رقیق شامگاهی و صبحگاهی و کاهش دید افقی از اوایل روز دو شنبه یکم اسفند ماه تا ظهر سه شنبه دوم اسفند ماه را در استان شاهد خواهیم بود.

محمد سبزه زاری افزود: پدیده مه موجب کاهش دید افقی در مناطقی از جنوب شرق و شمال استان و جاده‌های مواصلاتی این مناطق خواهد شد.

وی با اشاره به کاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه و اختالل در مسافرت‌های هوایی صبحگاهی و شامگاهی توصیه کرد: تمهیدات لازم برای کاهش خسارات احتمالی ناشی ازکاهش دید افقی و افزایش رطوبت و مه گرفته شود.

سبزه زاری گفت: در این مدت احتیاط در صعود به ارتفاعات وپرهیز از سفرهای غیر ضروری در نظر گرفته شود.