هوای اصفهان در ۷ ایستگاه آلوده است

هوای اصفهان در ۷ ایستگاه آلوده است

محمود مزارع کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شاخص هوای امروز شهر اصفهان براساس داده‌های ۱۴ ایستگاه فعال با میانگین ۹۹ در وضعیت قابل قبول ثبت شده، اظهار داشت: کیفیت هوا در ایستگاه‌های پایش آنلاین در خیابان‌های استانداری با شاخص ۱۰۷، انقلاب با شاخص ۱۰۲، پروین با شاخص ۱۰۳، جِی و فیض با شاخص ۱۰۱، بزرگراه خرازی با شاخص ۱۲۲ در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه رودکی با شاخص ۱۵۶ برای عموم شهروندان ناسالم است.

او ادامه داد: شاخص کیفی هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با میانگین ۹۴، باهنر با ۹۲، میرزا طاهر با ۹۱، رهنان و کاوه با شاخص ۷۵، فرشادی با ۷۴ و ورزشگاه میثاق با شاخص ۸۳ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

کارشناس امور آزمایشگاه حفاظت محیط زیست استان اصفهان، افزود: امروز وضعیت کیفیت هوای شهر صنعتی سگزی با شاخص ۱۱۴ ناسالم برای گروه‌های حساس و مبارکه با شاخص ۸۴ و شاهین شهر با شاخص ۷۱ در وضعیت قابل قبول ثبت شده ضمن اینکه ایستگاه‌های منطقه صنعتی دولت آباد، خمینی‌شهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

منبع : مهر