هوای ۵ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

هوای ۵ شهر خوزستان «ناسالم» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور در روز جاری (۱۹ اسفندماه ۱۴۰۲) شاخص کیفی هوا در شهرهای هندیجان ۱۴۴، اندیمشک ۱۲۴، دزفول ۱۱۸، اهواز ۱۱۱ و سوسنگرد ۱۰۷ AQI ثبت شده که این شاخص نشان دهنده ناسالم بودن هوا برای گروه‌های حساس (نارنجی) است.

بر اساس شاخص نامبرده افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.