هیچ کجای دنیا تمام بار حفاظت از محیط زیست بر دوش دولت نیست

هیچ کجای دنیا تمام بار حفاظت از محیط زیست بر دوش دولت نیست

حسن اکبری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص کمبود نیروی انسانی برای موضوع حفاظت از محیط زیست گفت: برای بهبود وضع محیط زیست ما نیازمند دو راهکار هستیم؛ یکی افزایش نیرو و اعتبارات سازمان محیط زیست و دیگری مشارکت مردم در امور حفاظت است. ما در هر دو راه باید اقدامات خود را افزایش دهیم.

وی با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا تمام بار حفاظت بر دوش دولت به تنهایی نیست گفت: تنها ما در کشور ایران هستیم که تمام بار حفاظت از تنوع زیستی را به دوش دولت گذاشته‌ایم و بعد می‌پرسیم که چرا نتیجه نمی‌گیریم. دنیا مدت‌هاست به این نتیجه رسیده است که باید مردم را در حفاظت از منابع ارزشمند محیط زیست سهیم کرد؛ مردم بخشی از محیط زیست را حفاظت کنند این مدل‌ها در دنیا تجربه شده است ست و بستر حقوقی هم در کشورمان وجود دارد.

معاون محیط زیست سازمان حفاظت از محیط زیست افزود: لازم است ما هم واگذاری بخشی از امور حفاظت را به مردم واگذار کنیم. زیرساخت‌های لازم را تکمیل و قوانین مورد نیاز را به سرعت تهیه کنیم تا بتوانیم بخشی از کار حفاظت را به مردم واگذار نمائیم. در این صورت نیز دیگر نیازی نیست که برای تمام عرصه‌های کشور نیرو استخدام کنیم. در آن صورت سازمان حفاظت از محیط زیست بیشتر می‌تواند نقشه حفاظتی و نظارتی داشته باشد. همانطور که ما ۱۱ درصد از مساحت کشور را حفاظت می‌کنیم ۱۱ درصد دیگر از مساحت کشور نیز توسط مردم حراست و حفاظت شود و سازمان حفاظت از محیط زیست بر ۱۱ درصد دوم تنها نظارت داشته باشد.

اکبری با بیان اینکه قوانین لازم برای حضور مردم در حفاظت از محیط زیست را بیش از ۶ ماه است که به مجلس ارسال کردیم؛ گفت: طبیعی است که روند قانونگذاری امری زمان‌بر است اما امیدوارم این روند آن‌چنان طول کشید که هدفی که ما در مد نظر داریم از بین برود

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی مردم در اطراف زیست بوم‌های تحت حفاظت گفت: تغییر معیشت این افراد در کنار تدوین و اجرای سریع قوانین به طور طبیعی به بهبود وضع تنوع زیستی خصوصاً نمونه‌های تحت کنترل بسیار مؤثر است.

منبع : مهر