واکنش سازمان لیگ به فعالیت انتخاباتی برای فدراسیون فوتبال

واکنش سازمان لیگ به فعالیت انتخاباتی برای فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت سازمان لیگ فوتبال نوشت: «مهدی کردانی عضو کمیته بدوی انتخابات فدراسیون فوتبال برخلاف ادعای یکی از رسانه‌ها در حال حاضر هیچ سمتی در سازمان لیگ فوتبال ایران ندارد. نامبرده با توجه به توانایی‌ها و تجاربی که در فوتبال پایه دارد در گذشته به صورت غیرمستمر همکاری‌هایی با این سازمان داشته است.»

گفته می‌شد حیدر بهاروند سرپرست سازمان لیگ از طریق کردانی قصد دارد فعالیت‌های انتخاباتی فدراسیون فوتبال را مدیریت کند.

منبع : مهر