واکنش سخنگوی وزارت بهداشت به ادامه تعطیلی کشور

واکنش سخنگوی وزارت بهداشت به ادامه تعطیلی کشور

پدرام پاک آئین، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا وزارت بهداشت پیشنهاد جدیدی برای تعطیلی کشور به هیأت دولت ارائه داده است یا خیر، گفت: فعلاً پیشنهاد تازه ای نداده ایم.

وی افزود: اگر دمای هوا از دامنه مشخصی بالاتر رود؛ به طوری که برای سلامت مردم مخاطره آمیز باشد، احتمال پیشنهاد مجدد تعطیلی وجود دارد.