وجود فقر مطلق موجب ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است

وجود فقر مطلق موجب ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه کارگروه رفع فقر مطلق بعد از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این جلسه رئیس‌جمهور با اشاره به اقداماتی که از سوی دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ به ویژه ایام نوروز در مورد تأمین حداقل نیازهای جامعه هدف انجام شده است، گفت: وجود فقر مطلق براساس معنای عرفی آن موجب رنجش خاطر و ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است.

رئیسی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور می‌توان با بسیج امکانات و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که در سالجاری در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد

رئیس‌جمهور تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور می‌توان با بسیج امکانات و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که در سال ١٤٠١ در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد.

در این جلسه تصمیماتی در جهت استمرار اقدامات دولت در زمینه تأمین نیازمندی‌های ضروری جامعه هدف اتخاذ و مقرر شد کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به شناسایی و اقدامات حمایتی در خصوص این قبیل افراد انجام دهد.

منبع : مهر

مطالب مرتبط

وجود فقر مطلق موجب ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است

وجود فقر مطلق موجب ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه کارگروه رفع فقر مطلق بعد از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این جلسه رئیس‌جمهور با اشاره به اقداماتی که از سوی دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ به ویژه ایام نوروز در مورد تأمین حداقل نیازهای جامعه هدف انجام شده است، گفت: وجود فقر مطلق براساس معنای عرفی آن موجب رنجش خاطر و ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است.

رئیسی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور می‌توان با بسیج امکانات و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که در سالجاری در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد

رئیس‌جمهور تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور می‌توان با بسیج امکانات و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که در سال ١٤٠١ در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد.

در این جلسه تصمیماتی در جهت استمرار اقدامات دولت در زمینه تأمین نیازمندی‌های ضروری جامعه هدف اتخاذ و مقرر شد کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به شناسایی و اقدامات حمایتی در خصوص این قبیل افراد انجام دهد.

منبع : مهر

مطالب مرتبط

وجود فقر مطلق موجب ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است

وجود فقر مطلق موجب ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه کارگروه رفع فقر مطلق بعد از ظهر امروز (دوشنبه) به ریاست حجت‌الاسلام سید ابراهیم رئیسی و با حضور رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

در این جلسه رئیس‌جمهور با اشاره به اقداماتی که از سوی دولت در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ به ویژه ایام نوروز در مورد تأمین حداقل نیازهای جامعه هدف انجام شده است، گفت: وجود فقر مطلق براساس معنای عرفی آن موجب رنجش خاطر و ایجاد مسئولیت سنگین برای دولتمردان است.

رئیسی افزود: با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور می‌توان با بسیج امکانات و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که در سالجاری در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد

رئیس‌جمهور تأکید کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود کشور می‌توان با بسیج امکانات و برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگ اقداماتی انجام داد که در سال ١٤٠١ در کشور فقر مطلق وجود نداشته باشد.

در این جلسه تصمیماتی در جهت استمرار اقدامات دولت در زمینه تأمین نیازمندی‌های ضروری جامعه هدف اتخاذ و مقرر شد کمیته امداد امام خمینی (ره) نسبت به شناسایی و اقدامات حمایتی در خصوص این قبیل افراد انجام دهد.

منبع : مهر

مطالب مرتبط

قالب ترامپ