وجود ۱۰۰ پایگاه مدیریت بحران در پایتخت

وجود ۱۰۰ پایگاه مدیریت بحران در پایتخت

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور، در بازدید از پایگاه ویژه مدیریت بحران منطقه ۶ تهران در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که در سطح شهر تهران باید مورد توجه قرار گیرد، آمادگی برای شرایط اضطرار است که باید مداوم رصد شود و آمادگی‌های لازم وجود داشته باشد.

وی افزود: با توجه به شرایط تهران و قرارگیری روی چند گسل، امروز از بخشی از این آمادگی‌ها و تجهیزات بازدید کردیم تا اگر برنامه‌ای برای توسعه وجود دارد، کمک‌های لازم را داشته باشیم.

وزیر کشور گفت: ساماندهی افراد به شکل داوطلبین انجام شده و ستاد فرماندهی لازم در این حوزه ایجاد شده است و باید به صورت مداوم برای حفظ آمادگی رصد انجام شود.

وحیدی ادامه داد: تعداد پایگاه‌های مدیریت بحران در حال حاضر حدود ۱۰۰ پایگاه است اما باید یک و نیم تا دو برابر افزایش پیدا کند، البته در سناریوهای مختلف نیازها متفاوت است و ممکن است با توجه به هر سناریو یک و نیم تا دو برابر افزایش در پایگاه‌ها داشته باشیم.

وی تاکید کرد: باید اصل کمبودها را در شرایط اضطراری پیش بینی کنیم و به شکل محله محور تجهیزات را فراهم و پایگاه‌ها را تجهیز کنیم.

وزیر کشور گفت: موضوع تاب آوری از موضوعات مهمی است که در راستای تحقق آن تجهیزات بیشتری نیاز داریم که باید فراهم کنیم.

منبع : مهر