ورزش از تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی لطمه می‌خورد

ورزش از تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی لطمه می‌خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مسعود ایمان زاده با اشاره به تصمیم جدید وزارت ورزش در جداسازی انجمن آمادگی جسمانی و تبدیل آن به فدراسیون گفت: این یک تجربه شکست خورده است که ما در سالهای گذشته هم شاهد آن بوده ایم.

وی ادامه داد: به نظر می رسد برخی مسئولان وزارت ورزش و بخش حکمرانی رسمی ورزش کشور قصد دارند مشکل عدم پویایی و چابک نبودن دستگاه ورزش را با تشکیل سازمان های موازی و افزایش چارت های سازمانی پوشش دهند. در حالی که مشکل در ساختار حکمرانی ورزش ماست نه بودن یا نبودن یک انجمن در یک فدراسیون.

این استاد دانشگاه در ادامه با بیان این که این ساختار نه تنها دولتی بلکه حاکمیتی شده است گفت: در وزارت ورزش جدید به شدت این وضعیت را مشاهده می کنیم چرا که مسئولان ورزش تمایلی به جانمایی صحیح بخش های مردمی و خصویی در ساختار ورزش کشور ندارد.

دکتری مدیریت ورزش ادامه داد: یکی از نمادهای اساسی در ساختار ورزش که مرتبط با سلامتی مردم ایران است، وجود فدراسیون ورزش های همگانی است. اما متاسفانه دوره آزمون و خطا و تجربه شکست خورده در حال تکرار است.

وی ادامه داد: پرسشی که در این باره مطرح می شود این است که انجمن آمادگی جسمانی متصدی و عامل مهمی در سلامت کشور است و با ورزش همگانی سرکار دارد نه با بخش ورزش قهرمانی و حرفه ای. حالا نمی دانم وجود دو سازمان موازی چگونه از نظر فنی قابل توجیه است؟

ایمان زاده ادامه داد: نکته بعدی این است که فدراسیون آمادگی جسمانی چند سال قبل هم با همین عنوان فعالیت می کرد، الان به عنوان فدراسیون می خواهد چکار کند که به عنوان انجمن نمی توانست انجام دهد. آیا عدم کارایی فقط با افزایش چارت ها و سطوح سازمانی می تواند انجام شود؟

این استاد دانشگاه ادامه داد: آقایان یکی از دلایل این تفکیک را کمک به رفع کم تحرکی عنوان کرده اند. این فدراسیون انجمن مهمی در فدراسیون بود ساختارهای معیوب با اختصاص پست سازمانی چقدر می تواند این وضعیت بهتر شود. آیا وضعیت کم تحرکی مردم بهتر می شود؟

وی ادامه داد: این مشکلات سالهاست در ورزش کشور رخنه کرده و ما در همه موارد شکست خورده ایم. با این وضعیت و این تصمیم شتابزده و بدون کار کارشناسی فدراسیون همگانی چالش اساسی پیدا خواهد کرد. فلسفه حضور فدراسیون همگانی سلامت مردم است. با این تفاصیل باید تغییر ماهیت بدهند و فدراسیون را به انجمن تفریحات ورزشی تبدیل کنند.

این کارشناس ورزش افزود: فکر می کنم رقابت ناسالم از طریق وزارت ورزش شروع شده است. چون فدراسیون همگانی جنبه های مردمی بیشتری داشت هر چند می شود انتقادات زیادی هم به عملکرد آن داشت. اما ذهنیت من این است که وزارت ورزش و سجادی به شدت تحت تاثیر سیاست های دیکته شده است که بیشتر به فکر دولتی کردن فدراسیون ها است و در بین فدراسیون ها آن بخشی که بیشتر با مردم ارتباط داشت همگانی بود که از این بخش کارشان را شروع کردند.

وی ادامه داد: ورزش همگانی و سلامت عمومی ما برخلاق شعاری که آقایان در وزارت و ساختار رسمی ورزش کشور می دهند بیشتر بازیجه رقابت های مدیریتی شده و هم و قم فقط ورزش قهرمانی است

ایمان زاده ادامه داد: نکته دیگر این است که هر فدراسیون عهده دار آمادگی جسمانی ورزشکاران خودش هست. در این شرایط فدراسیون آمادگی جسمانی می خواهد چه کند؟ مگر این که بخواهد کار همگانی را بخواهد انجام دهد. ارتباط عملکردی با سایر فدراسیون ها نخواهد داشت مگر این که بخواهد بخشی از کار فدراسیون همگانی را به عنوان یک فدراسیون انجام دهد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نتیجه این کار تصعیف هر دو فدراسیون خواهد بود. بخش حکمرانی و حاکمیتی می خواهد که کنترل بیشتری بر ساختار ورزش داشته باشد و یکی از نمادهای بخش مردمی در ورزش هم فدراسیون ورزشهای همگانی است. وزارت ورزش هم تحت تاثیر همین سیاست های جدید است. نتیجه این کار از الان معلوم است شکست سیاست های هر دو فدراسیون را به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم در ادامه عقلانیت را در کار ببینیم و نظر کارشناسان و نقاط مثبت و منفی را بسنجند. تصمیمات شتابزده همیشه دودش به چشم ورزش کشور رفته است. آرزو می کنیم آقایان با سیاست های دیکته شده پیش نروند. هر چند که تصمیمات گرفته شده نشان می دهد با همین روش دارند جلو می روند.

منبع : مهر