پایان زود هنگام حضور شمشیربازان ایران در جام جهانی ایتالیا

پایان زود هنگام حضور شمشیربازان ایران در جام جهانی ایتالیا

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های شمشیربازی جام جهانی ایتالیا در اسلحه سابر از رویدادهای تأثیرگذار در رنکینگ جهانی شمشیربازان است که از روز پنجشنبه در پادووا آغاز شد.

ایران با ۵ شمشیرباز در این مسابقات شرکت کرد اما خیلی زود پرونده نمایندگان ایران در این رقابت‌ها بسته شد.

علی پاکدامن آخرین شمشیر باز ایرانی بود که در چارچوب جام جهانی ایتالیا به مصاف حریف خود رفت و با متحمل شدن شکست از دور رقابت‌ها بیرون رفت.

پاکدامن که در مرحله مقدماتی با قرعه استراحت مواجه بود، امروز در جدول اصلی به مصاف سانگ از کره جنوبی رفت و با قبول شکست ۱۵ بر ۶ حذف شد.

پاکدامن در حالی این شکست را پذیرفت که به خاطر رنکینگ ۱۶ از دیدارهای مقدماتی معاف شده بود اما مقابل حریف خود که رنکینگ ۱۴۳ جهان را دارد، نتوانست عملکرد قبل توجهی داشته باشد.

محمد فتوحی، محمد رهبری، نیما زاهدی و فرزاد باهر ارسباران دیگر نمایندگان ایران در جام جهانی ایتالیا بودند که در مرحله مقدماتی با متحمل شدن شکست از دور رقابت‌ها کنار رفتند.