پایان هفته سوم سوپر لیگ سبک‌های آزاد

پایان هفته سوم سوپر لیگ سبک‌های آزاد

به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، هفته سوم سوپر لیگ سبک ‌ای آزاد فدراسیون در دو بخش بانوان و آقایان در سالن کبگانیان تهران و با حضور محسن آشوری سرپرست نایب رئیسی فدراسیون، وحید مومنی دبیر فدراسیون و احمد شقاقی رئیس سازمان سبک های آزاد برگزار شد.

این مسابقات در بخش بانوان روز پنج شنبه ۳۰ دی‌ماه و در بخش آقایان نیز روز جمعه یک بهمن برگزار شد که باشگاه ناکامورا تهران در بخش بانوان و باشگاه نیروی زمینی ماندگار در گروه یک آقایان و باشگاه کیوکوشین ناکامورا در گروه دوآقایان نیز صدر نشین گروه های خود هستند.

نتایج این هفته از رقابت ها  و جدول رده بندی تیم‌ها تا پایان هفته سوم به شرح زیر است:

نتایج بانوان:
باشگاه ماندگار (برنده) – باشگاه زاینده رود
باشگاه گلگهر – باشگاه پارس آمود (برنده)
باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران (برنده) – باشگاه نشاط شهر بابک
باشگاه ملی حفاری ایران – باشگاه دلاوران اصفهان (برنده)
باشگاه مس سرچشمه – باشگاه هیات کاراته طرقبه شاندیز (برنده)
باشگاه ماندگار (برنده) – باشگاه گلگهر
باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران (برنده) – باشگاه پارس آمود
باشگاه ملی حفاری ایران (برنده) – باشگاه یازنده رود
باشگاه دلاوران اصفهان – باشگاه هیات کاراته طرقبه شاندیز (برنده)
باشگاه مس سرچشمه (برنده) – باشگاه نشاط شهر بابک

جدول رده بندی بانوان تا پایان هفته سوم:
۱.باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران با شش پیروزی و ۷۴ امتیاز انفرادی
۲. باشگاه ماندگار با پنج پیروزی و ۸۸ امتیاز انفرادی
۳. باشگاه پارس آمود با پنج پیروزی و ۷۹ امتیاز انفرادی
۴. باشگاه هیئت کاراته طرقبه شاندیز خراسان با سه پیروزی و ۴۵ امتیاز انفرادی
۵. باشگاه گل گهر با سه پیروزی و ۳۵ امتیاز انفرادی
۶. باشگاه مس سرچشمه با دو پیروزی و ۴۸ امتیاز انفرادی
۷. باشگاه ملی حفاری با دو پیروزی و ۴۲ امتیاز انفرادی
۸. باشگاه دلاوران اصفهان با دو پیروزی و ۳۲ امتیاز انفرادی
۹. باشگاه نشاط شهر بابک بدون پیروزی و با ۲۳ امتیاز انفرادی
۱۰. باشگاه زاینده رود بدون پیروزی و با ۱۷ امتیاز انفرادی

نتایج گروه A آقایان:
باشگاه مناطق نفت خیر جنوب (برنده) _ باشگاه صنعت مس رفسنجان
باشگاه پاس هیات کاراته تنکابن (برنده) _ باشگاه سوکیوکوشین مس فلز رنگین
باشگاه نیروی زمینی ماندگار (برنده) _ باشگاه آکادمی لطف زاده
باشگاه جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس (برنده) _ باشگاه مس شهر بابک
باشگاه مناطق نفت خیز جنوب _ باشگاه سوکیوکوشین مس فلز رنگین (برنده)
باشگاه جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس (برنده) _ باشگاه آکادمی لطف زاده
باشگاه صنعت مس رفسنجان (برنده) _ باشگاه مس شهر بابک

جدول رده بندی گروه A  آقایان:
۱. باشگاه نیروی زمینی ماندگار با پنج پیروزی و ۸۰ امتیاز انفرادی
۲. باشگاه جیسن کاراته گروه ساختمانی آراکس با چهار پیروزی و ۶۵ امتیاز انفرادی
۳. باشگاه پاس هیئت کاراته تنکابن با چهار پیروزی و ۵۶ امتیاز انفرادی
۴.باشگاه سوکیوکوشین مس فلز رنگین با دو پیروزی و ۲۵ امتیاز انفرادی
۵. باشگاه مناطق نفت خیز جنوب با دو پیروزی و ۴۸ امتیاز انفرادی
۶. باشگاه هیئت کاراته بندر امام (ره) با دو پیروزی و ۴۳ امتیاز انفرادی
۷.  باشگاه آکادمی لطف زاده با دو پیروزی و 34 امتیاز انفرادی
۸. باشگاه مس رفسنجان با یک پیروزی و ۳۱ امتیاز انفرادی
۹. باشگاه مس شهر بابک بدون پیروزی و با صفر امتیاز انفرادی

نتایج گروه B آقایان:
باشگاه عقاب نهاجا (برنده) _ باشگاه هیات کاراته یزد
باشگاه گل گهر سیرجان _ باشگاه هیات کاراته بندر ماهشهر (برنده)
باشگاه کیوکوشین ناکامورا تهران (برنده) _ باشگاه مردان پارسه مرودشت
باشگاه ملی حفاری ایران _ باشگاه مبارز چالوس (برنده)
باشگاه کیوکوشین ناکامورا (برنده) _ باشگاه هیات کاراته یزد
باشگاه ملی حفاری ایران (برنده) _ باشگاه هیات کاراته بندر ماهشهر
باشگاه مبارز چالوس (برنده) _ باشگاه مردان پارسه مرودشت

جدول رده بندی گروه B  آقایان:
۱. باشگاه کیوکوشین ناکامورا با شش پیروزی و ۹۷ امتیاز انفرادی
۲. باشگاه عقاب نهاجا با پنج پیروزی و ۷۳ امتیاز انفرادی
۳. باشگاه مبارز چالوس با پنج پیروزی و ۶۴ امتیاز انفرادی
۴. باشگاه هیئت کاراته بندر ماهشهر با دو پیروزی و ۵۴ امتیاز انفرادی
۵.باشگاه هیئت کاراته یزد با دو پیروزی و ۳۸ امتیاز انفرادی
۶. باشگاه ملّی حفاری با دو پیروزی و ۳۵ امتیاز انفرادی
۷. باشگاه مردان پارسه مرودشت با یک پیروزی و ۳۴ امتیاز انفرادی
۸. باشگاه آکادمی دانیال بدون پیروزی و با۹ امتیاز انفرادی
۹. باشگاه گل گهر سیرجان بدون پیروزی و با صفر امتیاز انفرادی

 

انتهای پیام/

منبع : تسنیم