پرونده ماهیگیران بسته شد / درخشش اردبیلی ها در روز سوم 

پرونده ماهیگیران بسته شد / درخشش اردبیلی ها در روز سوم 

به گزارش خبرگزاری مهر، سید برات سید نذری از استان اردبیل با ۷۰ امتیاز، مجتبی تحصیلی از استان خراسان رضوی با ۴۰ امتیاز، و فرزاد ذربخش از استان اردبیل با ۳۰ امتیاز به ترتیب در مسابقات ماهیگیری ورزشی شاخه ترولینگ صاحب عنوان های اول تا سوم این دوره از مسابقات شدند.

ماده «ترولینگ» یکی از جذاب ترین شاخه های رشته ماهیگیری ورزشی است که بر اساس آن ماهیگیران بر روی قایق و در حال حرکت نسبت به صید ماهی اقدام می کنند. ضمن اینکه رشته ماهیگیری ورزشی هم از رشته های دوستدار محیط زیست است که ماهی بلافاصله پس از صید و ارزیابی آنی توسط داوران بلافاصله به صورت زنده رهاسازی شده و به دامن طبیعت بازگردانده می شود.

بدین ترتیب و با پایان مسابقات روز سوم مسابقات ماهیگیری ورزشی بازی های ساحلی کیش، پرونده اولین رشته این رویداد ملی بسته شد و رویداد از اول خردادماه با آغاز مسابقات ساحلی در مجموعه میکامال کیش ادامه خواهد داشت.