پلمب واحدهای صنفی به دلیل بی حجابی قانونی است

پلمب واحدهای صنفی به دلیل بی حجابی قانونی است

اسماعیل حسینی ایجی وکیل دادگستری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به پلمب مراکز تجاری به دلیل تردد افراد بی حجاب گفت: هرچند قانونگذار هنوز جرمی را تعریف نکرده تا بر مبنای آن واحدهای صنفی به دلیل بدحجابی مجازات و پلمب شوند اما در ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی جرم اعلام شده است.

وی ادامه داد: بر مبنای این ماده قانونی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند مجرم هستند و به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا از ۵۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد که این مجازات از نوع مجازات درجه ۸ است یعنی فرد خود مستقیم به دادگاه مراجعه می‌کند.

حسینی ایجی تصریح کرد: هر چند طبق این قانون هیچ شخص دیگری جز همان فرد خاطی که بی حجابی کرده است نباید مجازات شود؛ اما در این میان مجازات معاونت در جرم نیز می‌تواند مد نظر قرار گیرد طبق بند د ماده ۱۷ و بند ه ماده ۲۸ قانون نظام صنفی یکی از مواردی که قانونا و طبق آئین نامه‌ها و ضوابط منجر به پلمب شدن واحدهای صنفی و تعطیلی آنها می‌شود همین معاونت و عدم رعایت قوانین است.

این وکیل دادگستری اظهار کرد: در صورتی که واحد صنفی به دستورالعمل‌ها، قوانین و مقررات اتحادیه مربوطه عمل نکند کاملاً متخلف است و با توجه به معاونت در جرم عدم رعایت حجاب و همچنین عدم رعایت دستورالعمل و قوانین و نظام نامه مخصوص، پلمپ اماکن تجاری بر مجرای قانون و فاقد اشکال و ایراد قانونی است.

در روزهای اخیر برخی از افراد در واکنش به پلمب اماکن و مراکز تجاری از سوی پلیس و به دلیل هنجارشکنی و قانون شکنی مطالب خلاف واقعی منتشر کرده و تلاش داشتند تا این اقدام را غیرقانونی جلوه دهند.