پوشش ۱۰۰ درصدی ارتباطات در همه شعب اخذ رأی

پوشش ۱۰۰ درصدی ارتباطات در همه شعب اخذ رأی

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی زارع پور با انتشار پیامی در ویراستی عنوان کرد: دیروز اولین انتخابات تاریخ کشور با پوشش ۱۰۰% ارتباطات در همه شعب اخذ رأی و انجام ۹۹.۲% درصدی استعلامات برخط بود.

وی همچنین افزود: از مردم عزیز، مجریان برگزاری، دستگاه‌های امنیتی انتظامی و خانواده بزرگ ارتباطات کشور برای خلق این حماسه ممنونم.ضمن تبریک به منتخب ملت ‎@drpezeshkian۲۲ امیدوارم در تداوم مسیر خدمتگزاری موفق باشند.