پولادگر: هیات‌ها بازوان فدراسیون هستند/ حیدری: مغروقین کاهش یافته

پولادگر: هیات‌ها بازوان فدراسیون هستند/ حیدری: مغروقین کاهش یافته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی امروز دوشنبه به ریاست سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور آرش فرهادیان مدیرکل امور مشترک فدراسیون های ورزشی و مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک در محل سالن فارسی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

مهدی حیدری: آمار مغروقین ۳۰ درصد کاهش داشته است

در آغاز این مجمع انتخاباتی، مهدی حیدری رئیس فدراسیون گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۱ ارائه داد. وی در بخشی از این گزارش به تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی سواحل اشاره داشت و با یادآوری انجام اقدامات لازم برای افزایش حقوق منجیان خاطرنشان کرد: حقوق منجیان از ۲.۵ به ۹ میلیون افزایش یافته است.

وی همچنین با یادآوری کاهش ۲۰ درصدی مغروقین گفت که در کنار برگزاری مجامع انتخاباتی هیات ها، برگزاری مسابقات داخلی و حضور در رقابت های بین المللی، برگزاری دوره آموزشی در سطوح مختلف و …. به مقوله آموزش به عنوان محور فعالیت ها توجه ویژه داشتیم طوریکه در میان ۵۲ فدراسیون صاحب رتبه سوم شویم.

پولادگر: هیات‌ها بازوان فدراسیون هستند/ حیدری: مغروقین کاهش یافته

تصویب دستورالعمل های مجمع

گزارش حسابرس مستقل، گزارش مالی و گزارش بازرس قانونی فدراسیون در سال گذشته همراه با بررسی برنامه عملیاتی سال جاری دیگر محورهای مجمع بود که به ترتیب ارائه شده و صاحب رای موافق اعضای مجمع جهت تصویب شدند.

بخشی از مجمع امروز نیز به بررسی و تصویب آئین نامه انضباطی اختصاص داشت. این بخش از مجمع پس از ارائه گزارش مربوطه توسط آریان فر رئیس کمیته انضباطی به تصویب اعضای شرکت کننده رسید.

در ادامه هم طرح سامانه پایگاه استعدادیابی توسط دکتر شادی قیاسی نایب رئیس فدراسیون مطرح شد. وی در این زمینه گفت: این طرح در واقع همان مدرسه نجات غریق در گذشته است اما در راستای برنامه های دفتر استعدادیابی وزارت ورزش به نام سامانه پایگاه استعدادیابی تغییر کرده است. تمام دوره ها در این سامانه تعریف شده اند. سامانه پایگاه استعدادیابی نیز پس از طرح و بررسی به تصویب اعضای مجمع رسید.

انتخاب کارشناس خبره

در جریان مجمع عمومی و سالیانه فدارسیون نجات غریق و غواصی رای گیری برای انتخاب کارشناس خبره انجام شد. «الهام آزاد» کاندیدای کارشناس خبره بود. او از مجموع ۴۵ رای ماخوذه صاحب ۴۳ رای مثبت شد و به عنوان کارشناس خبره انتخاب شد. امیر حسین براتی کاندیدای نایب رئیسی بود که رای لازم را کسب نکرد.

محمد پولادگر: روسای هیات ها بازوان فدراسیون هستند

در بخش پایانی مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون نجات غریق، محمد پولادگر خطاب به روسای هیات های استانی گفت: روسای هیات ها بازوان فدراسیون ها هستند و بخش عمده ای از فعالیت های فدراسیون بر عهده ی اعضای مجمع و روسای هیات هاست.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه منجیان غریق و فعالیت آنها گفت: اگر استخری ناجی ندارد نباید اجازه فعالیت به آن داده شود.

پولادگر همچنین خواستار گرایش بیشتر فدراسیون نجات غریق و غواصی به فعالیت در حوزه قهرمانی شد و خاطرنشان کرد: رئیس فدراسیون خیلی دلسوزانه پیگیر حقوق ناجیان و تجهیزات بوده اما باید به این بخش هم اهمیت بیشتر داده شود. به روز شدن منجیان هم باید همواره مورد توجه باشد.

مطالب مرتبط

پولادگر: هیات‌ها بازوان فدراسیون هستند/ حیدری: مغروقین کاهش یافته

پولادگر: هیات‌ها بازوان فدراسیون هستند/ حیدری: مغروقین کاهش یافته

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی امروز دوشنبه به ریاست سید محمد پولادگر معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و با حضور آرش فرهادیان مدیرکل امور مشترک فدراسیون های ورزشی و مهین فرهادی زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک در محل سالن فارسی کمیته ملی المپیک برگزار شد.

مهدی حیدری: آمار مغروقین ۳۰ درصد کاهش داشته است

در آغاز این مجمع انتخاباتی، مهدی حیدری رئیس فدراسیون گزارشی از عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۱ ارائه داد. وی در بخشی از این گزارش به تخصیص اعتبار ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ساماندهی سواحل اشاره داشت و با یادآوری انجام اقدامات لازم برای افزایش حقوق منجیان خاطرنشان کرد: حقوق منجیان از ۲.۵ به ۹ میلیون افزایش یافته است.

وی همچنین با یادآوری کاهش ۲۰ درصدی مغروقین گفت که در کنار برگزاری مجامع انتخاباتی هیات ها، برگزاری مسابقات داخلی و حضور در رقابت های بین المللی، برگزاری دوره آموزشی در سطوح مختلف و …. به مقوله آموزش به عنوان محور فعالیت ها توجه ویژه داشتیم طوریکه در میان ۵۲ فدراسیون صاحب رتبه سوم شویم.

پولادگر: هیات‌ها بازوان فدراسیون هستند/ حیدری: مغروقین کاهش یافته

تصویب دستورالعمل های مجمع

گزارش حسابرس مستقل، گزارش مالی و گزارش بازرس قانونی فدراسیون در سال گذشته همراه با بررسی برنامه عملیاتی سال جاری دیگر محورهای مجمع بود که به ترتیب ارائه شده و صاحب رای موافق اعضای مجمع جهت تصویب شدند.

بخشی از مجمع امروز نیز به بررسی و تصویب آئین نامه انضباطی اختصاص داشت. این بخش از مجمع پس از ارائه گزارش مربوطه توسط آریان فر رئیس کمیته انضباطی به تصویب اعضای شرکت کننده رسید.

در ادامه هم طرح سامانه پایگاه استعدادیابی توسط دکتر شادی قیاسی نایب رئیس فدراسیون مطرح شد. وی در این زمینه گفت: این طرح در واقع همان مدرسه نجات غریق در گذشته است اما در راستای برنامه های دفتر استعدادیابی وزارت ورزش به نام سامانه پایگاه استعدادیابی تغییر کرده است. تمام دوره ها در این سامانه تعریف شده اند. سامانه پایگاه استعدادیابی نیز پس از طرح و بررسی به تصویب اعضای مجمع رسید.

انتخاب کارشناس خبره

در جریان مجمع عمومی و سالیانه فدارسیون نجات غریق و غواصی رای گیری برای انتخاب کارشناس خبره انجام شد. «الهام آزاد» کاندیدای کارشناس خبره بود. او از مجموع ۴۵ رای ماخوذه صاحب ۴۳ رای مثبت شد و به عنوان کارشناس خبره انتخاب شد. امیر حسین براتی کاندیدای نایب رئیسی بود که رای لازم را کسب نکرد.

محمد پولادگر: روسای هیات ها بازوان فدراسیون هستند

در بخش پایانی مجمع عمومی و سالیانه فدراسیون نجات غریق، محمد پولادگر خطاب به روسای هیات های استانی گفت: روسای هیات ها بازوان فدراسیون ها هستند و بخش عمده ای از فعالیت های فدراسیون بر عهده ی اعضای مجمع و روسای هیات هاست.

وی با تاکید بر اهمیت جایگاه منجیان غریق و فعالیت آنها گفت: اگر استخری ناجی ندارد نباید اجازه فعالیت به آن داده شود.

پولادگر همچنین خواستار گرایش بیشتر فدراسیون نجات غریق و غواصی به فعالیت در حوزه قهرمانی شد و خاطرنشان کرد: رئیس فدراسیون خیلی دلسوزانه پیگیر حقوق ناجیان و تجهیزات بوده اما باید به این بخش هم اهمیت بیشتر داده شود. به روز شدن منجیان هم باید همواره مورد توجه باشد.

مطالب مرتبط

قالب ترامپ