پیاده روی اربعین طبق پیش‌بینی‌ها انجام می‌شود

پیاده روی اربعین طبق پیش‌بینی‌ها انجام می‌شود

احمد وحیدی وزیر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شیوع دوباره کرونا و احتمال تأثیر آن روی برگزاری مراسم پیاده روی اربعین و یا بازگشت به احتمال اعمال مجدد محدودیت‌ها، گفت: ما امیدوار هستیم چنین نشود و با مراعات‌هایی که صورت می‌گیرد نیاز به وضع محدودیت‌های جدید نباشد.

وی افزود: فعلاً اساس و بنای ما این است که ان شاءالله اربعین با همان آزادی‌های عمل پیش‌بینی شده انجام شود و اگر احیاناً مسائل جدیدی پیدا شد، ستاد ملی کرونا باید تصمیم گیری کند که امیدوار هستیم چنین نیازی ایجاد نشود.

وزیر کشور در رابطه با اینکه آیا وزرات کشور در حوزه افزایش قیمت‌ها گزارش جدیدی از تخلفات را در دستور کار خود داشته است؟ تصریح کرد: یکی از کارهایی که مرتب در وزارت کشور پیگیری می‌شود ارزیابی قیمت‌ها است که به اطلاع مسئولین ذی ربط رسیده می‌شود.

وحیدی اضافه کرد: البته مسئول برخورد با این تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی است و میدان داران اصلی این امر وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت هستند و ما نیز از حیث وظایف قانونی خود، در وزارت کشور قیمت‌ها و اشکالات در این حوزه را جمع آوری می‌کنیم و به مسئولین ذی ربط منتقل می‌کنیم.

وی در رابطه با اینکه درباره ابقاء یا تغییر چند درصد از استانداران و فرمانداران کشور تصمیم گیری شده است؟ خاطرنشان کرد: تقریباً بیش از ۹۰ درصد فرمانداری‌ها تعیین تکلیف شدند.

منبع : مهر