پیام مقام حکومت سرپرست طالبان در پی شهادت رئیس جمهور کشورمان

پیام مقام حکومت سرپرست طالبان در پی شهادت رئیس جمهور کشورمان

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز به نقل از معاون نخست وزیر حکومت سرپرست طالبان گزارش داد: افغانستان و تمام شهروندان این کشور نسبت به شنیدن خبر فوت رئیس جمهور ایران احساس اندوه شدید می‌کنند.

مقامات پاکستانی نیز پیشتر با تسلیت شهادت رئیس جمهور کشورمان و هیأت همراه ایشان، در این کشور عزای عمومی اعلام کردند.