پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در سامانه نیما

پیشی گرفتن عرضه از تقاضا در سامانه نیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی مجموع ارز عرضه شده به صورت حواله طی روز یک شنبه (۲۴ دی ماه ۱۴۰۲) به معادل ۳۱۵ میلیون دلار رسید که از میزان ۱۲۱ میلیون دلار آن معامله شد.

گفتنی است در معاملات روز گذشته نیز از ۱۵۸ میلیون دلار حواله عرضه شده در سامانه نیما فقط ۶۳ میلیون دلار معامله شد.