چرا مرادمند بازگشت به استقلال را تکذیب کرد؟

چرا مرادمند بازگشت به استقلال را تکذیب کرد؟

خبرورزشی –

در روزهایی که گفته می شود محمدحسین مرادمند مشمول کسری خدمت شده و بعد از پایان دوران آموزشی اش می تواند به استقلال برگردد، او روز گذشته با انتشار یک استوری اعلام کرد سرباز ملوان است و خبر بازگشت به جمع آبی پوشان را تکذیب کرد.

در اینکه مرادمند از رفتاری که برخی اعضای تیم با او داشته اند ناراحت است هیچ شکی نیست ولی دلیل انتشار این استوری به این موضوع برمی گردد که کارت بازی او برای ملوان صادر شده و این بازیکن تا پایان فصل امکان بازگشت به جمع آبی ها را ندارد.

به همین دلیل هم مرادمند موضوع بازگشت به استقلال را تکذیب کرده است چون او می خواهد تا پایان فصل در ملوان بماند و در پایان فصل پروژه بازگشت او به استقلال کلید خواهد خورد.

منبع : خبرورزشی