چگونه می‌توان برای وصول وجه و مطالبه چک از طریق اجرای ثبت اقدام کرد؟

چگونه می‌توان برای وصول وجه و مطالبه چک از طریق اجرای ثبت اقدام کرد؟

چک یک نوع سند تجاری است که به علت اعتبار بالایی که دارد در حکم پول نقد نیز به حساب می‌آید به همین علت بسیاری از افراد و به خصوص کسانی که داد و ستد های فراوانی را انجام می‌دهند از این برگه تجاری برای رد و بدل کردن اعتبار پول ها و سرمایه های تودیع شده در بانک استفاده می‌کنند. از آن جایی که امروزه داد و ستد زیادی از طریق تبادل چک انجام می‌شود بنابراین لزوم دقت نظر در زمینه استفاده از چک و نحوه مطالبه آن بسیار احساس می‌شود. یکی از راه‌ های مطالبه وجه چک، اقدام از طریق ثبت است. مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت یکی از شایع ‌ترین طرق مطالبه وجه چک می‌باشد. با توجه به اینکه چک یکی از مهم ‌ترین اسناد تجاری و در حکم سند رسمی و لازم الاجراست استفاده بی ‌شماری از آن در اکثر معاملات تجاری صورت می‌گیرد. از این رو مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت به جهت رسمی محسوب شدن چک امکان ‌پذیر است.

نحوه مطالبه چک از طریق اجرای ثبت

جهت مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت ، لازم است که متقاضی وصول چک، در وهله اول به بانک مراجعه نموده و گواهی عدم پرداخت اخذ نماید. گواهی عدم پرداختی که متقاضی وصول چک از بانک دریافت می‌نماید می‌تواند به جهت عدم دریافت تمام وجه چک و یا قسمتی از آن باشد. دلیل عدم پرداخت وجه چک ممکن است بلامحل بودن چک و یا هر علل دیگری باشد. قانون گذار در ماده ۲ قانون صدور چک به لفظ بانک اشاره نموده است و این امر نشان می‌دهد که چک ‌هایی  که در وجه بانک صادر شده باشد قابلیت پیگیری در اداره ثبت را دارند و چک‌ هایی که بر عهده سایر موسسات اعتباری صادر شده باشند قابلیت پیگیری از طریق اجرای ثبت را ندارند.

مدارک لازم جهت مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت

دارنده چک بایستی با در دست داشتن عین چک و گواهی عدم پرداخت به اداره ثبت مراجعه نماید و اجرای ثبت در صورتی که گواهی مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک ‌را مشاهده نماید، دستور اجرا صادر می‌نماید. همچنین بابت جهت وصول چک از طریق اجرای ثبت مدارکی را به همراه داشته باشد که عبارتند از:

  • کارت ملی دارنده چک
  • اصل و فتوکپی برابر با اصل چک و گواهی عدم پرداخت اخذ شده از بانک
  • گواهی بانک مبنی بر مطابقت امضای درج شده در چک با نمونه امضای موجود در بانک
  • دریافت و تکمیل فرم تقاضای صدور اجراییه اداره ثبت

توقیف از طریق اجرای ثبت در خصوص مطالبه چک چگونه است؟

اجرای ثبت پس از این که دارنده چک درخواست خود را به همراه مدارک ارائه می‌دهد، در صورت تکمیل مدارک اجراییه صادر می‌نماید و اجراییه را به صادر‌کننده چک ابلاغ می‌نماید. صادر‌کننده چک که بر علیه او اجراییه صادر شده است مکلف است ظرف ۱۰ روز لیست اموال منقول و غیر منقول خود را به اداره ثبت ارائه دهد. اداره ثبت، اموال را مورد بررسی قرار می‌دهد و اموالی را که جزء مستثنیات دین می‌باشد را از لیست اموال خارج نموده و مابقی جهت وصول طلب بدهکار توقیف می‌گردد. اما در صورتی که مخاطب ابلاغیه هیچ اقدامی در مهلت مزبور جهت معرفی اموال خود ننماید در این صورت دارنده چک می‌تواند لیست اموال منقول و غیر منقول صادر‌کننده چک را جهت توقیف به اداره ثبت معرفی نماید.

استرداد لاشه چک از اجرای ثبت

استرداد چک به معنای باز پس گیری چکی است که نزد دیگری بوده است. صادر کننده چک به دلایل متعددی می‌تواند تقاضای استرداد چک را بنماید، از جمله این موارد می‌تواند پرداخت طلب و یا انجام تعهد و … باشد که پس از اینکه صادر کننده چک خود را مبری از مسئولیت می‌داند جهت استرداد لاشه چک اقدام می‌نماید. اما چنانچه مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت صورت گرفته باشد و نسبت به چک مزبور از طریق اجرای ثبت اجراییه ثبتی صادر شده باشد، امکان استرداد لاشه چک تا زمانی که اجراییه ثبتی ابطال نگردیده است وجود ندارد و به چنین دعوایی ترتیب اثر داده نمی‌شود، تا زمانی که اجراییه ابطال شود. به عبارت دیگر تا زمانی که اجراییه ابطال نگردد، دعوای استرداد لاشه چک غیر قابل استماع می‌باشد.