چین در زمینه به رسمیت شناختن «طالبان» گام‌های مؤثرتری بردارد

چین در زمینه به رسمیت شناختن «طالبان» گام‌های مؤثرتری بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، بلال کریمی معاون سخنگوی گروه طالبان در توییتی به نقل از ذبیح الله مجاهد نوشته است که افغانستان در شرایط فعلی نیازمند آن است که به رسمیت شناخته شود و کشورهای جهان به ویژه چین باید در این عرصه گام های قوی تر و مؤثرتری بردارند.

مجاهد همچنین ابراز امیدواری کرده که سرمایه‌گذاران خارجی به ویژه چینی‌ها در افغانستان سرمایه‌گذاری کنند که طالبان نیز از لحاظ امنیتی به این مسئله توجه جدی خواهد کرد.

سخنگوی طالبان همچنین گفته است این گروه خواهان روابط خوب با چین است.

مجاهد همچنین گفته است: ما نه می‌خواهیم در امور داخلی دیگران دخالت کنیم و نه اجازه می‌دهیم دیگران در امور داخلی ما دخالت کنند.

تاکید مجاهد بر به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان در حالی است که تاکنون هیچ کشوری دولت این گروه را به رسمیت نشناخته است.

مقامات طالبان می‌گویند که تمام شرایط مستلزم به رسمیت شناخته شدن را انجام داده اند، اما کشورهای خارجی مسائلی از قبیل مبارزه با تروریسم، تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر را از جمله شرایط عمده به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان مطرح کرده اند.

سفیر پاکستان در افغانستان در همین زمینه در مصاحبه ای با خبرگزاری تاس گفت که مسئله به رسمیت شناختن طالبان به تصمیم جامعه جهانی بستگی دارد.

وی همچنین تصریح کرد که پاکستان همواره تاکید کرده است که صلح باید در میان خود افغان ها حاصل شود و بدون آن دستیابی به یک چارچوب سیاسی فراگیر غیرممکن است.

منبع : مهر