کامنت جنجالی محسن افشانی برای ریحانه پارسا

کامنت جنجالی محسن افشانی برای ریحانه پارسا

محسن افشانی بازیگر پرحاشیه و جنجالی زیر یکی از پست های ریحانه پارسا کامنتی گذاشت که حاشیه ساز شد

زمزمه های ارتباط ریحانه پارسا و محسن افشانی در فضای مجازی به راه افتاد

ریحانه پارسا که مدتی است به یکی از کشورهای همسایه رفته از زمانی که داستان مهاجرتش رسانه ای شد حواشی بسیاری برایش رقم خورد است

در جدیدترین حاشیه ریحانه پارسا محسن افشانی در یکی از پست های او یک کامنت گذاشت

ریحانه پارسا با انتشار عکس یک گربه نوشت ببین چشماش چقدر شبیهته … محسن افشانی هم کامنت گذاشت و پاسخی برای او ارسال کرد

5f97be7fee271 - کامنت جنجالی محسن افشانی برای ریحانه پارسا

پس از این بود که محسن افشانی و ریحانه پارسا استوری های یکسان برگزار کردند که قرار است لایو ریحانه پارسا و محسن افشانی به زودی در اینستاگرام پخش شود

5f97c0dd1a43c - کامنت جنجالی محسن افشانی برای ریحانه پارسا